juli 2021

We starten onze werking opnieuw vanaf september

We hopen dat jullie allemaal in goede gezondheid zijn en de voorbije coronaperiode goed zijn doorgekomen.

Na een (veel te lange) pauze herneemt Spellenclub Hof van Watervliet zijn werking vanaf september. We starten met de Bring & Buy op Sint-Michielsfeesten op zondag 5 september. Ook wie geen spelletjes koopt of verkoopt is van harte welkom, hetzij op vrijdagavond 3 september als we de verkoop voorbereiden, hetzij op zondag 5 september zelf. We voorzien in een hapje & drankje zodat iedereen kan bijbabbelen. Er volgt nog een aparte mailing de komende weken.