25 jaar Spellenclub

In 2018 bestaat de Spellenclub 25 jaar en we vieren dit onder het thema: ‘(On)bekend – (on)bemind?’. Zowel op de Bring & Buy van 2 september als tijdens de feestelijke receptie tijdens de spelavond van vrijdag 28 september brengen we in beeld hoe we al sinds 1993 onbekende spellen tot bij een breed publiek brengen, zodat steeds meer mensen het betere spel leren kennen.

Hou ook onze Facebookpagina en de website in de gaten, verder nieuws volgt.