Bring & Buy op 7 september 2014

Binnenbrengen spellen

 • Op vrijdag 5 september in het CM-gebouw van 19u00 tot 20u30
 • Op zondag 7 september vanaf 10u00. Hou er wel rekening mee dat er mogelijk geen parkeergelegenheid is in de nabijheid van het CM –gebouw (rommelmarkt)

Terug ophalen van de spellen + opbrengst verkochte spellen

Op zondag 7 september, tot 17u30. Wat niet wordt opgehaald, wordt beschouwd als een gift aan Spellenclub Hof van Watervliet!

Standaard verkoopformulier

Er wordt gewerkt met een standaard-verkoopformulier. Op dit formulier staat:

 • het nummer van de verkoper (aan te vragen via heidi@spellenclubhofvanwatervliet.net)
 • een lijst van de te verkopen spellen, met per spel: een volgnummer, titel, prijs en eventueel nadere informatie (bvb. uitgever, stukken die ontbreken, …)

De verkopers brengen 2 exemplaren mee van de ingevulde lijst bij het afgeven van de spellen. Zonder ingevuld formulier kunnen er geen spellen te koop worden aangeboden!

Te voorzien op ieder te verkopen spel

Minimum voorzien (goed bevestigd aan het spel):

 • nummer van de verkoper
 • het volgnummer (zie standaard verkoopformulier)
 • prijs
 • eventuele opmerkingen i.v.m. beschadigingen, ontbrekende stukken, …

Enkele huisregels

 • Enkel particulieren kunnen verkopen
 • Spellenclub Hof van Watervliet kan niet aansprakelijk gesteld voor verlies of diefstal
 • 1 spel = 1 prijs. Dus er wordt niet onderhandeld over de prijs, geen voordeelpakketten (bvb. 2 kopen, 1 gratis), …
 • Het aanwezige bestuur staat in voor de toewijs en verdeling van de tafels